Gebruikerservaringen Jupiter waterionizers

Geioniseerd alkaline water van Wateralkalizers

Jupiter geioniseerd alkaline water : drinkers ervan rapporteren volgende ervaringen , welke ze toeschrijven aan het dagelijks gebruik ervan. (+/- 2 liter )

geen verkoudheden meer (in 2 jaar tijds)
chronische diarree gecorrigeerd,
stoelgang genormaliseerd
onmiddellijk ophouden van zure maagoprispingen
bloedcirculatie verbeterd
diabetes verzacht of verdwenen
whiplash condities verbeterd
nierstenen opgelost
verdwijnen van gevoel van doorgezakt te zijn ( kater doorspoelen )
blijvende vermindering van lichaamsgewicht
verlaagd gebruik van geneesmiddelen
jeuk verminderd
verlangen naar alcohol sterk verlaagd (cellen worden écht bevochtigd )
verslaving aan zout, chocolade, nicotine sterk verminderd of verdwenen
braken bij kanker patiënt genormaliseerd
melkallergie van baby’s opgelost
oorsuizen weg
verteringsmoeilijkheden verbeterd
migraine aanvallen opgelost
cholesterol onder controlehoge
bloeddruk gecorrigeerd (minder werk voor de hartspier)
zware ACNE uitslag verzacht (mede door wassen met zuur water)
waterophoping uitgeschakeld
zweet probleem verbeterd
ondersteunend bij menopauze
misselijkheid geëlimineerd
atletische pijn en kwetsuren geminimaliseerdverbeterde sportprestatiesdarmverstopping (constipatie ) opgelost, stoelgang optimaal
verbeterd energieniveau (depri-neiging verholpen)
betere koncentratie en mentale focusversnelde wondheling (oa brandwonden)
voedselallergie verminderd of opgelost
verbeterd algemeen welgevoelen

Opgeruimd staat netjes

Dat de ervaringen van Jupiter water drinkers op zoveel gebieden resultaten tonen is het gevolg van het aktief opruimen van afvalstoffen, het permanent tegengaan van verzuring door de hogere pH en het toevoegen van massa’s antioxidanten.

Gebruik Jupiter water voor het koken, in soepen, in de Bio Groene Shake, als aanvulling op Tahitian Noni Juice en Blauw Groene Algen, voor je huisdieren en kleinvee.

Deze verbeteringen in algemene gezondheid zijn proefondervindelijk vastgesteld door regelmatige en volhoudende drinkers van 2 liter Jupiter Alkaline Water/dag.
Ze zijn niet volgens wetenschappelijk onderzoek getoetst. Elke wijziging in mogelijke medicatie dient te gebeuren in overleg met de behandelende geneesheer en blijft ten allen tijde je eigen verantwoordelijkheid.

We Ship All Over Europe

Wellnesswebwinkel

Antikaterpil zoekers

Waterionizers

+anti-kater pil
+alkaline water
+gestruktureerd water
+clustered water
+afvalstoffen
+verzuring
+veroudering
+antikaterpil
+Jupiter
+waterionizers
+Masterpiece
+Mavello
+Melody
+Orion
+Aquarius
+Delphi Ultra
+wateralkalizers
+ontnuchterend
+wonderwater

Verkoopvoorwaarden Privacy Brainfit

Import Jupiter Waterionizers of Wateralkalizers Belgie Nederland --- modellen Masterpiece JP701 - Mavello JP101 - Melody JP104 - Orion JP108 - Aquarius JP109 - Waterionisators --- Alkaline wonderwater gezonder dan antikaterpil --- Brainfit bvba Notelaarweg 9, B-3140 Keerbergen