Drie modellen, slechts één werkingsprincipe

Alkaviva Waterionizers van "The Next Generation"

Deze Alkaviva Waterionizers zijn alkalizers van "The Next Generation"
Meer dan 15 jaar hebben we de Jupiter waterionizers aanbevolen.
De aangeboden modellen worden echter niet langer geproduceerd.
De vervangfilters ervoor blijven wel beschikbaar ...

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een waardige opvolger die bovendien waterstof infuseert en dus "Hydrogen Rich Water" of "Waterstof Rijk Water" aanmaakt. Zie ook : www.wateralkalizer.be

Water Ionizer levert 3 lit Alkaline water per min

Alle aangeboden waterionizers zijn doorstroomtoestellen en werken volgens hetzelfde principe.
Ze leveren tot 3 liter Alkaline water per minuut.
Op een ionisatiecel uit platinium gecaot titanium wordt een microprocessorgestuurde spanning gezet die het water ioniseert en het splitst in een zure en een basische portie. (langs de twee zijden van het membraan)

Eenvoudige installatie van waterioniser

De installatie van de waterionizer gaat zonder breekwerk.
(zie bijgevoegde handleiding)

Ze zijn uitgerust met een zilvergeimpregneerd aktief koolstoffilter.
Dit microfilter haalt onreinheden (ook Chloor) uit het water.
Bij een normaal verbruik gaat het filter vier tot zeven maand mee.
Het vervangen ervan is eenvoudig.

Gratis filter voor aanbreng nieuwe klant

Actie: Gratis filter voor iedereen die een nieuwe waterionizerklant aanbrengt. (waarde 59€)

Exclusief Importeur Waterionizers Wateralkalizers

Brainfit bvba , Notelaarweg 9 , 3140 Keerbergen. (België)
Gsm 0476/520.612 e-mail :
brainfit@pandora.be tav Vanhooff Leo

Brainfit Gezondheidswinkel : www.relax-at-home.be

We Ship All Over Europe

Wellnesswebwinkel

Antikaterpil zoekers

Waterionizers

+anti-kater pil
+alkaline water
+gestruktureerd water
+clustered water
+afvalstoffen
+verzuring
+veroudering
+antikaterpil
+Jupiter
+waterionizers
+Masterpiece
+Mavello
+Melody
+Orion
+Aquarius
+Delphi Ultra
+wateralkalizers
+ontnuchterend
+wonderwater

Verkoopvoorwaarden Privacy Brainfit

Import Jupiter Waterionizers of Wateralkalizers Belgie Nederland --- modellen Masterpiece JP701 - Mavello JP101 - Melody JP104 - Orion JP108 - Aquarius JP109 - Waterionisators --- Alkaline wonderwater gezonder dan antikaterpil --- Brainfit bvba Notelaarweg 9, B-3140 Keerbergen